Veri Yapıları Bağlı Liste(Linked List) C++ Kodu

C++ ile oluşturulmuş bağıl liste(linked list) kodu.

 

İnternet Programlama-1 Hafta-4 Örneği

Çağlar Oflazoglu‘nun internet programlama-1 dersinde çözmüş olduğu örnek koddur. Bu PHP kodunda vize final ortalaması hesaplanması yapılmaktadır.

 

Raspberry İle Sıcaklık ve Nem Değerlerini İnternete Kaydetme(ThingSpeak)

Bu yazımda Raspberry Pi 2  ile DHT22 sensörünü kullanarak sıcaklık ve nem değerlerini ThingSpeak kanalına kayıt edip internet ortamında bu verilerin grafiklerine erişmeyi anlatacam. İlk olarak Raspberry Pi 2’ye DHT22 sensörünü takmakla başlıyoruz. Burada DHT 22’nin bilgi pinini Raspberry Pi 2’nin GPIO 23 pinine, geri kalan VCC ve GND pinlerini de uygun pinlere takıyoruz. Daha […]